Bihuset, föreningsbigård

Ålands biodlarförening har byggt en föreningsbigård för kurser, möten och studiebesök, samt utrymmen för honungshantering (slungning) och för att tillvarata eget vax. Huset finns i Grelsby, Finström (vägen mot Stallhagen) på området de arrenderar av landskapsregeringen.

Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved