Kvarnen

Byaföreningen Lassa-Långnäs i Eckerö har fått en äldre kvarn i gåva. Kvarnen står idag i Böle i dåligt skick och skall restaureras och flyttas till Lassas i Kyrkoby. Kvarnen blir ett fint komplement till den befintliga gårdstunen som ligger intill huvudvägen.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved