Häng med upp på nätet!

Detta är ”folkbildning” där alla är välkomna att delta gratis. Projektet ska erbjuda befolkningen, och särskilt den äldre gruppen, möjlighet att komma upp på nätet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Genom upplägget minskar kunskapsklyftorna. Genom interaktiva föreläsningar och personlig handledning från man hjälp från början till slut. Från själva starten av dator/platta/mobil till att få egen e-mail och Facebook till att träffas i digitala rum. Detta öppnar upp möjligheterna för att ytterligare erhålla kunskap och hjälp på distans online. Mer kurser, träffar, kunskap om hur man handlar säkert på nätet på ett säkert sätt. Informationsmaterialet kan även ses i efterhand. Målet är att nå största delen av åländska befolkningen över 60 + samt locka med de som inte är digitaliserade ännu. Projektägarna beräknar att ca 6500 personer kommer till eventsidan.

Projektägare: Mariehamns Pensionärsförening rf
Kontaktpersoner: Kerstin Ramström
Projekttid: 5.3.2021-31.1.2022
Diarienr: ÅLR 2021/1972
Beviljat stöd:  20 577 €
Total budget: 34 295 €
Projektstatus: Pågående

hjärta och äldre som tittar på skärm

LAGs motivering till beslut:
Projektet ger en möjlighet för den äldre gruppen av befolkningen i synnerhet att få känna digital delaktighet och har en positiv effekt på jämställdhet genom att ge inspiration till och kunskap om nya sätt att träffas och verka i samhället på ett digitalt sätt.

Projektet öppnar upp möjligheter att få kontakt med många äldre på ett coronasäkert sätt, både genom en digital mötes plattform men också med social media (Facebook). Projektet inkluderar start av e-post och Facebook konton. Minska social distansering och bli mer inkluderade i digitala världen.

Målgruppen äldre lär sig ladda ner programvara, installera samt koppla upp sig till ett digitalt möte.
Man ser och hör varandra, kan chatta och förmedla sig. Därefter öppnas mer information för fler ämnen att lära sig och mer event att delta i.

 

VISIONER FÖR MÅLGRUPPEN:

 • De äldre kommer att delta i fler kurser, träffar och underhållningsevent online. Inte bara egna kurser utan även andras.
 • Öppnar upp för Medis, ABF-Åland mfl att erbjuda andra kurser.
 • Få mer kontakt med nära och kära över nätet och minska social distansering.
 • Få ett utökat socialt nätverk. De kommer att kunna ha mer kontakt med varandra över nätet (Facebook och digitala mötesrum).
 • De kan erhålla annan hjälp/information på distans i grupp och ställa frågor.
 • Pensionärsklubbarna kan därefter hålla klubbträffar online och umgås digitalt.
  Erhålla information, ställa frågor, underhållning, workshops osv.
 • Kontakt med andra (pensionärs)klubbar kan göras.
 • Ta del av kulturella evenemang på ett interaktivt sätt.
 • Ta del av samhällsinformation och utnyttja digitala tjänster lättare (inledningsvis ev. kurs på sådana).
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved