Häng med upp på nätet!

Mariehamns pensionärsförening vill tillsammans med samarbetspartners höja de äldres digitala kunskap. Detta projekt ger möjlighet att ”komma upp på nätet”, vilket visade sig vara särskilt viktigt i samband med Covid-19 pandemin.

Insatserna som planerats är:
• konkret hjälp att starta en dator/mobil/platta samt få dem kopplade till internet
• få hjälp att skaffa en e-post och Facebook
• digital kontakt för att få ett socialt liv (med anhöriga och vänner m.fl).
• få tillgång till viktig kunskap som förmedlas digitalt
• kunskap hur man e-handlar på ett säkert sätt, hur man gör konkret
• kunskap hur man deltar i ett digitalt mötesrum för att kunna ”umgås” digitalt i grupp samt delta i kurser online
• ta del av upplevelser på nätet, utbildningar, kulturellt utbud, annan fritidssysselsättning m.m.
• ta del av evenemang, interaktiv underhållning online

Detta är ”folkbildning” där alla är välkomna att delta gratis. Projektet ska erbjuda befolkningen, och särskilt den äldre gruppen, möjlighet att komma upp på nätet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Genom upplägget minskar kunskapsklyftorna. Genom interaktiva föreläsningar och personlig handledning får man hjälp från början till slut. Från själva starten av dator/platta/mobil till att få egen e-mail och Facebook till att träffas i digitala rum. Detta öppnar upp möjligheterna för att ytterligare erhålla kunskap och hjälp på distans online. Mer kurser, träffar, kunskap om hur man handlar säkert på nätet på ett säkert sätt. Informationsmaterialet kan även ses i efterhand. Målet är att nå största delen av åländska befolkningen över 60 + samt locka med de som inte är digitaliserade ännu. Projektägarna beräknar att ca 6500 personer kommer till eventsidan.

Projektägare: Mariehamns Pensionärsförening rf
Kontaktpersoner: Kerstin Ramström
Projekttid: 5.3.2021-31.1.2022
Diarienr: ÅLR 2021/1972
Beviljat stöd:  20 577 €
Total budget: 34 295 €
Projektstatus: Avslutat

Antal personer i genomförandet av projektet: 21 
Deltagande personer i projektet: 4750

Arbetade talkotimmar: 620

LAGs motivering till beslut:
Projektet ger en möjlighet för den äldre gruppen av befolkningen i synnerhet att få känna digital delaktighet och har en positiv effekt på jämställdhet genom att ge inspiration till och kunskap om nya sätt att träffas och verka i samhället på ett digitalt sätt.

Projektet öppnar upp möjligheter att få kontakt med många äldre på ett coronasäkert sätt, både genom en digital mötes plattform men också med social media (Facebook). Projektet inkluderar start av e-post och Facebook konton. Minska social distansering och bli mer inkluderade i digitala världen.

Målgruppen äldre lär sig ladda ner programvara, installera samt koppla upp sig till ett digitalt möte.’
Man ser och hör varandra, kan chatta och förmedla sig. Därefter öppnas mer information för fler ämnen att lära sig och mer event att delta i.

VISIONER FÖR MÅLGRUPPEN:

 • De äldre kommer att delta i fler kurser, träffar och underhållningsevent online. Inte bara egna kurser utan även andras.
 • Öppnar upp för Medis, ABF-Åland mfl att erbjuda andra kurser.
 • Få mer kontakt med nära och kära över nätet och minska social distansering.
 • Få ett utökat socialt nätverk. De kommer att kunna ha mer kontakt med varandra över nätet (Facebook och digitala mötesrum).
 • De kan erhålla annan hjälp/information på distans i grupp och ställa frågor.
 • Pensionärsklubbarna kan därefter hålla klubbträffar online och umgås digitalt.
  Erhålla information, ställa frågor, underhållning, workshops osv.
 • Kontakt med andra (pensionärs)klubbar kan göras.
 • Ta del av kulturella evenemang på ett interaktivt sätt.
 • Ta del av samhällsinformation och utnyttja digitala tjänster lättare (inledningsvis ev. kurs på sådana).

Sammanfattning

Av de 30 300 invånarna på Åland är närmare 24 % av befolkningen över 65 år. När Covid-19 pandemin slog till och samhället stängdes ner påverkades den äldre åldersgruppen hårt av isoleringen. Mariehamns Pensionärsförening ställde om sin verksamhet och startade Leaderprojektet Häng med upp på nätet! för att hjälpa till att inkludera äldre personer i den digitala världen för att kunna träffas och utföra tjänster. I samarbete med många olika företag och organisationer i samhället erbjöd de olika steg för de äldre beroende på deras individuella behov. 

Steg ett handlade om personlig hjälp i databutik för att få starthjälp av apparat och uppkoppling till internet (80 timmar rapporterat). I steg två har 75 timmar lagts ner för personlig handledning i att starta e-post, zoom och Facebook. Steg tre handlade om att träffas i digitala rum.

Under 19 onsdagar deltog sammanlagt 380 personer i digitala rum under sammanlagt 20 timmar för att träffas och lära sig om olika teman. Bland teman fanns bl.a. lektioner om säkerhet, handla på nätet, utföra bankärenden, digital sjukvårdsmottagning och apotek, e-fakturor, kultur och att söka på nätet. Dessutom hölls en julfest online. Alla lektioner och även festen finns att se i efterhand och har haft över 4700 visningar.

Mariehamns pensionärsförening har tagit emot ett pris av svenska pensionärsförbundet i Finland för sina insatser och belönas med ”bästa IT förening”.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved