ÅBSK Plan

ÅBSK vill bygga en ny hundplan för hundsporter, såsom agility, rallylydnad mm. Vi avser att först laga en grusplan på vilken vi lägger en begagnad konstgräsmatta. För att kunna utnyttja planen under längre tid vill vi ha belysning på den. Staket måste det vara runt hundplanen.

Läs mer>>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved