Multikök träffpunkt

Brändö Hembygdsförening renoverar köket i hembygdsgården för att utöka användningsmöjligheterna och att köket skall uppfylla dagens krav. Även salsgolvet renoveras för att skapa möjligheter att ordna såväl stora som små evenemang i lokalen. Renoveringen ger möjlighet att utöka hembygdsföreningens verksamhet och involvera nya invånare. Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved