Återställa betesmark i Jussböle

Återställande av betesmark som varit obetad i ca 35 år. Ytan är ca 2,1 ha. Området ska röjas, träd ska fällas och gamla rostiga maskiner ska föras bort. Området behöver saneras på taggtråd. Två olika typer av staket ska byggas, ett staket bestående av plankor mot boningshusets gårdsplan och resterande del stängslas in med eltråd och stolpar. Tre stycken grindar ska byggas och en ska renoveras och målas. Vi som äger gården ska utföra arbetet tillsammans med våra barn. Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved