Östergårds väderkvarn

Östersocknens byalag har renoverat en väderkvarn från 1900 vid Östergårds i Sommarö, Föglö. Renoveringen skedde omsorgsfullt och kvarnen rustades till ursprungligt skick. Målet är att bevara väderkvarnen och göra den synlig till landskapsvägen, turister och ortsbefolkning får besöka väderkvarnen, inne i kvarnen finns information.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved