Räddande av Gottbysunds naturbiotop

Upplev i 360 här >>
Ett restaureringsprojekt av naturbiotop som över tid leder till ett öppet landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt och turister och lokalbefolkning kan beskåda det på sin väg ner till simstranden, Gottbysund.

Läs mer här >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved