Räddande av Gottbysund naturbiotop

Ett restaureringsprojekt av naturbiotop som över tid leder till ett öppet landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt och turister och lokalbefolkning kan beskåda det på sin väg ner till simstranden, Gottbysund.

LAGs motivering:
Projektet bevarar och utvecklar ett attraktivt landskap och sprider kunskap och ökar naturglädjen hos barn och unga

Läs slutrapporten här >>

Deltagande personer i projektet: 3
Arbetade frivilliga timmar: 232 h

Projektägare: Simon Karlsson (FO-nr 2473967-8)
Projekttid: 20.01.2017 – 30.10.2017
Diarienr: ÅLR 2017/650
Utbetalt stöd: 7 507,08 €
Total budget: 12 522,79 €
Projektstatus: Avslutat

kor på naturbete
Skillnaden som ett första resultat av projektet. På vänster sida om stängslet har djuren betat under 2017 och på höger sida om stängslet har inte djuren haft tillgång. Foto: Simon Karlsson 2018
ko på naturbete
kor på naturbete
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved