Traktor & Skjul

Sottunga Hembygdsförening renoverar traktor från 1925 och bygger förvaringsutrymme för traktorn och andra jordbruksredskap i anslutning till hembygdsgården. Redskapen förevisas och beskrivs för allmänheten och traktorn deltar dessutom i utställningar och sammankomster. Under renoveringstiden ordnas öppethus-tillfällen så att allmänheten kan följa med traktorrenoveringen.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved