Vargskärsgården

Vargskärs byalag r.f. räddar områdets enda samlingspunkt, den kulturhistoriskt viktiga Vargskärsgården, bl.a. via en takomläggning med mål att motverka utflyttning likväl som att locka till inflyttning. En livskraftig samlingsplats kan i sin tur öppna möjligheten för lokalbefolkningen att befrämja skärgårdens traditioner och kulturarv till kommande generationer.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved