Skärgården i mitt hjärta

I skärgården finns det många duktiga företagre. Företagare som brinner för sitt företagande, för sin omgivning och för skärgårdens helhet. Kaptialstyrkan hos dessa företagare är liten, såväl som tiden för att enkelt kunna koordinera ihop ett bra paket för att marknadsföra utåt. Flera kapitalstarka projekt har genomförts i skärgården de föregående åren, för att nämna några te.x. PortMate, S:t Olof Waterway på Kökar, Skärgårdsakademin, Smart Marina och SeaStop. Genom projekten har skärgårdens attraktionskraft ökat avsevärt – nu önskar Företagsam skärgård att kunna lyfta skärgården, såväl för turister som för potentiella inflyttande. Genom att skapa ett kommunikationsprojekt i skärgården vill vi på Företagsam Skärgård skapa en efterlevnadseffekt av de investeringar som gjorts, för att främja synbarheten och bobarheten i våran fina skärgård. Genom kommunikationsprojektet hoppas vi kunna främja, lyfta och utveckla skärgårdens företagande genom olika kurser i bland annat social media, webbkommunikation, kundbemötande och så vidare. Projektet kommer ha sitt fokus främst på marknadsföring. Projektet söks i enighet som ett allmännyttigt utvecklingsprojekt då det gynnar samtliga företagare i skärgården, höjer den allmänna attraktionsnivån samt har flera goda ringeffekter

Projektägare: Företagsam Skärgård rf
Kontaktpersoner: Agneta Wackström
Projekttid: 1.11.2021-31.12.2022
Diarienr: ÅLR 2021/7383
Beviljat stöd: 49585,20 €
Total budget: 82642,00 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering: Projektet syftar till att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten för företagare i skärgården samt främjar samverkan för utveckling, ekonomisk tillväxt och sysselsättning, marknadsför och stärker attraktionskraften i skärgården samt skapar arbetstillfällen för ungdomar.

Projektets mål
Projektets mål är att höja kunskapen om skärgården och på sikt öka andelen inresande och inflyttande till Ålands skärgård och stärka upp de lokala ekonomierna.

Projektets resultat
Öka turismen utanför den sedvanliga högsäsongen mellan juni och augusti. Projektet strövar efter att öka antalet besök till skärgårdskommunerna under både hög- och lågsäsong.

Projektets målgrupp
Verksamhetsområdet för projektet är skärgården på Åland, bestående av de sex skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö. Målgruppen för projektet är främst skärgårdsföretagarna som är aktiva hela eller delar av året. Självklart så tangeras även framtida företagare, besökare och boende av projektet genom en ökad aktivitet i skärgården.

Projektet ämnar att kunna anställa sommarjobbare som kan arbeta som sommarinfluencers och lyfta skärgården i sociala medier. Detta skulle även kunna göras i samarbete med Visit Åland. Genom att låta skärgårdsungdomar lyfta upp sina egna kommuner skapas både arbeten i skärgården och en unik möjlighet för ungdomarna att visa upp sina egna kommuner från sitt perspektiv på vad man ska se och göra när man besöker dessa. Genom detta perspektiv ger man en ny infallsvinkel när man vill locka te.x. barnfamiljer att besöka kommunerna.

Nyttohavarna för projektet är främst skärgårdsföretagarna och skärgårdsborna. Genom projektet kan ekonomin i skärgården stärkas, fler arbeten skapas på sikt och besöksantalet öka. Även inflyttning har då potential att växa. En marknadsföringssatsning skulle innebära nya möjligheter för företagarna att hitta nya kundgrupper. Företagare som är registrerade i Ålands skärgård kan delta i projektet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved