Skärgården i mitt hjärta

I Öpådden intervjuas skärgårdsambassadörerna om livet i Ålands skärgård. I denna podcast hör vi varför ambassadörerna har valt Ålands skärgård till sitt hem, hur deras vardag ser ut med jobb, nöje och familj samt vilka utmaningar de eventuellt möter då man bor “långt borta” mitti havet. Om en sak är ambassadörerna ändå överens – borta bra, men skärgården bäst. 

Klicka här för att komma till Öpådden! Klicka sedan på bilderna av personerna för att lyssna på avsnitten.

Projektbeskrivning
I skärgården finns det många duktiga företagare. Företagare som brinner för sitt företagande, för sin omgivning och för skärgårdens helhet. Kaptialstyrkan hos dessa företagare är liten, såväl som tiden för att enkelt kunna koordinera ihop ett bra paket för att marknadsföra utåt. Flera kapitalstarka projekt har genomförts i skärgården de föregående åren, för att nämna några te.x. PortMate, S:t Olof Waterway på Kökar, Skärgårdsakademin, Smart Marina och SeaStop. Genom projekten har skärgårdens attraktionskraft ökat avsevärt – nu önskar Företagsam skärgård att kunna lyfta skärgården, såväl för turister som för potentiella inflyttande. Genom att skapa ett kommunikationsprojekt i skärgården vill vi på Företagsam Skärgård skapa en efterlevnadseffekt av de investeringar som gjorts, för att främja synbarheten och bobarheten i våran fina skärgård. Genom kommunikationsprojektet hoppas vi kunna främja, lyfta och utveckla skärgårdens företagande genom olika kurser i bland annat social media, webbkommunikation, kundbemötande och så vidare. Projektet kommer ha sitt fokus främst på marknadsföring. Projektet söks i enighet som ett allmännyttigt utvecklingsprojekt då det gynnar samtliga företagare i skärgården, höjer den allmänna attraktionsnivån samt har flera goda ringeffekter

Projektägare: Företagsam Skärgård rf
Kontaktpersoner: Henna-Mari Koski
Projekttid: 1.11.2021-31.12.2022
Diarienr: ÅLR 2021/7383
Beviljat stöd: 49585,20 €
Total budget: 82642,00 €
Slutligt redovisat: 50450 € (30 370 € i stöd)
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 130
Arbetade talkotimmar: 373

LAGs motivering: Projektet syftar till att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten för företagare i skärgården samt främjar samverkan för utveckling, ekonomisk tillväxt och sysselsättning, marknadsför och stärker attraktionskraften i skärgården samt skapar arbetstillfällen för ungdomar.

Projektets mål
Projektets mål är att höja kunskapen om skärgården och på sikt öka andelen inresande och inflyttande till Ålands skärgård och stärka upp de lokala ekonomierna.

Projektets resultat
Öka turismen utanför den sedvanliga högsäsongen mellan juni och augusti. Projektet strövar efter att öka antalet besök till skärgårdskommunerna under både hög- och lågsäsong.

Projektets målgrupp
Verksamhetsområdet för projektet är skärgården på Åland, bestående av de sex skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö. Målgruppen för projektet är främst skärgårdsföretagarna som är aktiva hela eller delar av året. Självklart så tangeras även framtida företagare, besökare och boende av projektet genom en ökad aktivitet i skärgården.

Projektet ämnar att kunna anställa sommarjobbare som kan arbeta som sommarinfluencers och lyfta skärgården i sociala medier. Detta skulle även kunna göras i samarbete med Visit Åland. Genom att låta skärgårdsungdomar lyfta upp sina egna kommuner skapas både arbeten i skärgården och en unik möjlighet för ungdomarna att visa upp sina egna kommuner från sitt perspektiv på vad man ska se och göra när man besöker dessa. Genom detta perspektiv ger man en ny infallsvinkel när man vill locka te.x. barnfamiljer att besöka kommunerna.

Nyttohavarna för projektet är främst skärgårdsföretagarna och skärgårdsborna. Genom projektet kan ekonomin i skärgården stärkas, fler arbeten skapas på sikt och besöksantalet öka. Även inflyttning har då potential att växa. En marknadsföringssatsning skulle innebära nya möjligheter för företagarna att hitta nya kundgrupper. Företagare som är registrerade i Ålands skärgård kan delta i projektet.

Slutrapport

Under projektet producerades mångsidigt marknadsföringsmaterial via olika kanaler. Webbsidan archipelago.ax blev klar och inom projektet anställdes 6 sommarinfluerare (en för varje skärgårdskommun) för syfte att marknadsföra skärgården och skapa trafik till webbplatsen via olika kanaler (facebook, instagram, tiktok och youtube). Under tiden maj-juli jobbade även skärgårdsambassadörerna som via egna sociala medier delade om sitt liv i skärgården. Varje ökommun hade en egen ambassadör. Skärgårdsambassadörerna deltog även i en podcastintervju (förutom en) samt delade sin story på Ålandstidningens ”Skärgården just nu”-bilaga. Skärgården just nu är en bilaga som publicerades i samband med Ålandstidningens sommarbilaga vilket delades ut till alla åländska hushåll. Inom projektet köptes extra bilagor som har delats ut vid olika evenemang och finns för utdelning på offentliga platser i skärgården.

Till webbsidan archipelago.ax har vi samlat information och inspiration för de som funderar på att resa eller flytta till skärgården. Materialet som influerare och ambassadörerna har skapat lever vidare på sidan. På sidan har vi även marknadsfört företagare som deltog till Åland glimrar. Projektledaren Henna har hjälpt till företagare genom att skapa marknadsföringsmaterial både till webbsidan, sociala medier och till anslagstavlorna.

Inom projektet erbjöds möjligheten till privata canvakurser. Två personer bokade ett tillfälle att lära sig om designprogrammet canva.

02-03.12.2022 reste en estländsk grupp som representerade små öarna i Estland till Åland. Projektledaren Henna fick planera gruppens resa i skärgården, berätta om projektet och skapa kontakt med lokala företagare.

Inom projektet ordnades ett eget evenemang, Skärgårdsmarknaden. Skärgårdsmarknaden tog plats på torget i Mariehamn den 12.11.2022. Alla försäljare från skärgården var välkomna utan avgift.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved