Munsäng 2020

Upprusta och utöka kapaciteten i den gemensamma byhamnen ”Munsäng” på Asterholma (Brändö) för småbåtar som är öppen för alla. Hamnen är för trång i förhållande till efterfrågan och pga landhöjningen blir den allt grundare vilket gör att en stor del av hamnen inte längre går att använda. I anslutning till hamnen på det samfällda området finns också en sjöbod som är i akut behov av upprustning innan den annars kommer att förfalla bortom räddning. De gamla sjöbodarna i närheten av vattnet skapar en typisk skärgårdsbild och är viktiga för att bevara den genuina skärgårdsmiljön som finns representerad på Asterholma och som sådan ett exempel för hela den äldre skärgårdskulturen.

LAGs motivering: LAG anser att projektet stärker attraktionskraften och förbättrar möjligheterna för utveckling av Asterholma för boende och besökare.

Projektägare: Asterholma byalag rf
Kontaktpersoner: Ragnar Stolt
Projekttid: 01.07.2020-01.07.2021
Diarienr: ÅLR 2020/5578
Beviljat stöd:  5 263,97 €
Total budget: 8 786,62 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 24
Deltagande ungdomar: 3
Arbetade talkotimmar: 269

solnedgång
förfallen byggnad
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved