Vassröjning genom Gräset

Vassröjning genom Gräset, ett innanhav mellan Gottby och Djurvik. Målet är att igen öppna upp en i mannaminne använd inomskärs farled för aktivitetsturism och samtidigt förbättra vattengenomströmmning och hjälpa fiskbeståndet.

LAGs motivering: LAG anser att projektet möjliggör och uppmuntrar till naturturism

Projektägare: Gottbys Samfällda
Kontaktpersoner: Ulrika Mansnerus-Watson 
Projekttid: 24.6.2020-1.11.2021
Diarienr: ÅLR 2020/5414
Beviljat stöd:  3 830,40 €
Total budget: 6 384,00 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 5
Arbetade talkotimmar: 44

Infarten till Gräset 1987

Behov och bakgrund

Gräset var ursprungligen ett klassiskt innanhav, innanför Storskär, med två förbindelsepunkter till större havsvikar, Kråkörsfjärden i Djurvik och Gottbysund i Gottby. Största delen av Gräset tillhör Gottby by samfällda land och vattenområden, samt Djurvik. Om inte en formell farled, men i levande tradition sedd som en skyddad inomskärsfarled för de som tog sig in till Gottby från öarna utanför. Vi kommer att samla berättelser från idag levande personer som har minnen av den tiden.

På 1970-talet muddrades en farled genom det då allmänt grunda Gräset och nu är vassväxten betydande. Det finns även flygfoton från före farleden muddrades där Gräset såg helt annorlunda ut. Det är nu mycket svårt att utan ekolod samt lokalkännedom ta sig in till Gräset från Gottbysund eller Kråkörsfjärden, eller ens röra sig inne i Gräset.

Området anses av landskapets fiskeribyrå vara en bra ’barnkammare för yngel’ och Gräset har även nämnts i fågelskyddsdiskussioner.

Målgrupp

Vi hoppas att Gräset skall kunna marknadsföras som en destination för alla, lokalbefolkning och besökare, som rör sig i vår natur på vattnet, med kajaker eller småbåtar. Lokala aktörer inom turismen är väldigt intresserade att kunna uppmuntra sina gäster att vistas i området, då Gräset är väldigt skyddat (i motsats till Hammarudda och öppna havet utanför tex). Det finns även fördelar för den säsongförlängande fisketurismen. 

Mål

Just nu är det i princip omöjligt för någon utan lokalkännedom att utforska Gräset och därigenom en bortglömd del av det åländska kustområdet. Förhoppning är att vi genom denna insats kan bevara Gräset inför kommande generationer. Insatsen möjliggör och uppmuntrar naturturism. Vi ser kajak/paddel rutt för lokalbefolkning och turister, men även möjlighet att röra sig med liten båt. Som en avstickare till Jomala vandringsled. Informationsskyltar planeras vid inloppen till Gräset för att beskriva både natur, miljö och historia. Möjligheter till fågelskådning. 
En vassröjning beräknas även ha en viss positiv påverkan till fiskebeståndet, då en bättre cirkulation och vattenströmning hjälper ’yngelbarnkammaren’. Gottby by har redan deltagit i ett Coast4Us projekt. 
Vi ser ett möjligt samarbete mellan två byars vattenområden (Gottby och Djurvik), 

Utdrag från slutrapporten

Redan efter första klippningen såg vi en bättre vattengenomströmning och bättre bottensikt Vid varje förändring i vattennivån syntes skillnader i naturen i Gräset under sommaren och tidig höst 2021.

Vi ville göra Gräset mer tillgängligt för allaktivitetsturism. Efter att klippningen beskrivits i Gottby bys Infogrupp på facebook, samt fått en egen artikel i en av lokaltidningarna sommaren 2021, rapporterade flera bybor att de tagit sig en båttur till Gräset. Många visste inte var infarten från Gottbysund ligger (öppnades i klippningen) och farleden är nu betydligt enklare att följa.

Projektet har helt klart gjort Gräset mer synligt för lokalbefolkningen, vilket resulterar i mer användande. Hittills har även miljöaspekterna varit positiva. Engagemanget inom byn för vår lokalnatur har ökat.

Förhoppningen är att klippningen leder till att Gräset besöks oftare. Med hjälp av den trafiken kanske vassentillväxten inte tilltar i samma utsträckning och lika fort. Vi hoppas att skyltern står kvar ett antal år och att besökare kollar in den då de kommer till Gräset.

Men vi behöver också göra mer för att informera besökare om att Gräset finns som ett utflyktsmål för båt/kajak. Fågelskådare kunde uppmuntras att ta sig en titt på beståndet i Gräset och området fortsätter att vara en utomordentlig barnkammare för fiskyngel. 

Den lilla historik som sammanställs är en sammanfattning över Gräset, dess närområde, en svunnen tid då folk bodde runt om, samt detta vassklippningsprojekt. Historiken kan kanske hjälpa nästkommande generationer med framtida projekt i området.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved