Så in i vassen!

Fiskelagen på Brändö samarbetar med lantbrukare under 2020 för att på ett regenerativt sätt utnyttja vassen (Phragmites australis) som en resurs i ett lokalt näringskretslopp. Koordinerade miljöförbättrande insatser stärker biologisk mångfald och bidrar till bättre strand-, vatten-, och fiskevård. Pilotprojektet jobbar fram en modell för att skapa underlag för en fortsatt kontinuerlig verksamhet. Projektet är en miljöförbättrande åtgärd som har för avsikt att på ett betydande sätt minska näringsbelastningen.

FLAGs motivering: Projektet är ett samarbetsprojekt med ett brett fokus på hur man kan kombinera fiskevård och användande av naturen som resurs

Projektägare: Brändö bys fiskelag och samfällda
Samarbetspartners: Åva fiskesamfällighet, lantbrukare Olof Holmberg
Kontaktpersoner: Karl-Johan Henriksson
Projekttid: 01.06.2020-25.02.2021
Diarienr: ÅLR 2020/4250
Beviljat stöd:  31 551,50 €
Total budget: 39 439,37 €
Projektstatus: Avslutat

 

vassklippare
Sista juni 2021 tog Så in vassen – Brändö – projektet officiellt slut. Allt det handlat om har kokats ner till en storymap (berättelsekarta) på webben: https://arcg.is/vb9Hy Gå in och kolla! Där finns många små guldkorn för den som är intresserad av Brändös landskap i form av kartor, bilder och filmer!
Vi hoppas att vi snart kan lämna över stafettpinnen till andra initativ och nya projekt som fortsätter jobba vidare med hur man gör vassen till en resurs istället för ett problem!

Se mer på projektets facebooksida:

© All rights reserved