Sjösättningsramp Vandöfjärden

Sjösättningsramp Vandöfjärden

Projektet ökar tillgängligheten samt övervakning av fiske i Vandöfjärden. Förbättra möjligheten att hålla Vandöfjärden i bra kondition för fiske samt övrig aktivitet.

FLAGs motivering: Projektet ökar tillgängligheten för både fiskeupplevelser och tillsyn i Vandöfjärden

Projektägare: Samfälligheten för Ödkarby Sålis och Ovanåker byar
Kontaktpersoner: Peter Dahl
Projekttid: 31.01.2018-01.01.2019
Diarienr: ÅLR 2018/1001
Utbetalt stöd: 4947,8 €
Totala kostnader: 6 266,33 €
Talkoarbete som värderats: 1 980 €
Projektstatus: Avslutat

 

Europeiska havs- och fiskerifonden

© All rights reserved