Sjösättningsramp Vandöfjärden

Sjösättningsramp Vandöfjärden

Projektet ökar tillgängligheten samt övervakning av fiske i Vandöfjärden. Förbättra möjligheten att hålla Vandöfjärden i bra kondition för fiske samt övrig aktivitet.

FLAGs motivering: Projektet ökar tillgängligheten för både fiskeupplevelser och tillsyn i Vandöfjärden

 

 

Projektägare: Samfälligheten för Ödkarby Sålis och Ovanåker byar
Kontaktpersoner: Peter Dahl
Projekttid: 31.01.2018-01.01.2019
Diarienr: ÅLR 2018/1001
Utbetalt stöd: 4947,8 €
Totala kostnader: 6 266,33 €
Talkoarbete som värderats: 1 980 €
Projektstatus: Avslutat

Vandöfjärden

Deltagande personer: 9 st
Arbetade frivilliga timmar: 132 h

Stödmottagarens slutsats:

Vad vi ville uppnå var att Vandöfjärden skulle nyttjas både för fiske och även rekreation och då ansåg vi att detta var ett sätt för samfälligheten att befrämja det. 
Det som var bra med projektet var hjälpen som Leader har gett oss och även att det knöt samman samfällighetens medlemmar på ett nytt sätt.

Vad som behöver göras ytterligare är att färdigställa planen samt röja vassen i den sedan gammalt muddrade åtdran in till hamnen, som även behöver kompletteringsmuddras för att återfå djupet hela vägen (ca 40km), samt få muddringen uppmärkt. 

Vad som vi hoppas på är att fisketurister hittar till Vandöfjärden då vi även säljer fiskekort för detta området, vilket vi redan har märkt en ökning av.

© All rights reserved