Båtupptagningsramp Enklinge

båtupptagningsramp Enklinge

Bygge av båtupptagningsramp. Alla fiskelagets medlemmar har egen båt, vilken skall sjösättas och upptagas varje vår och höst. Även övriga personer i byn får upptaga och sjösätta båtar. Rampen underlättar betydligt upptagande/sjösättning av båtar för lokalbefolkning samt fisketurister. En tänkbar fortsättning kan vara en förstorad parkering/förvaring i anslutning till rampen. Detta skulle även underlätta för fisketurister som tillfälligt behöver förvara/parkera bilar och trailers.

Projektet ägde rum i byns norra del, i en vik där en stor del av byns båthus finns. Båtupptagningsrampen ligger mitt emellan två befintliga bryggor. Projektet utfördes genom att lägga grus i vattnet för att stabilisera botten, sedan lades fyra stycken cementplattor 2,50 x 4 m och gjuter sedan övre delen direkt på sanden på torra land. Rampen kommer användas flitigt för sjösättning och upptagning och är tillgänglig för alla.

Projektägare: Enklinge fiskelag
Kontaktperson: Ingmar Engblom
Projekttid: 05.05.2017-30.06.2018
Diarienr: ÅLR 2017/3902 
Beviljat stöd: 2 733 €
Total budget: 5 373,92 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering: Projektet ökar tillgängligheten för fiskeupplevelser och förbättrar servicen och delaktigheten i det lokala samhället.

 

Deltagande personer i projektet: 15
Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 1
Arbetade frivilliga timmar (talko): 30

© All rights reserved