Ta tillvara sälskinn

Ålands slöjd och konsthantverk anordnar kurser i ekologisk, traditionell garvning och sömnad av sälskinn. För att öka intresset för en etisk säljakt och därmed effektivare kunna skydda lokala fiskbestånd behöver vi ha kunskaperna att ta vara på bytet. Målgruppen är främst jägare och hantverkare

Projektägare: Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f.
Kontaktpersoner: Hanna Wiik-Rosenqvist
Projekttid: 15.4.2021-15.11.2021
Diarienr: ÅLR 2021/2128
Beviljat stöd:  4808,40 €
Total budget: 8014 €
Projektstatus: Pågående

FLAGs motivering till beslut: Projektet sprider och ökar kunskap om kulturarvet.

© All rights reserved