Ta tillvara sälskinn

Ålands slöjd och konsthantverk anordnar kurser i ekologisk, traditionell garvning och sömnad av sälskinn. För att öka intresset för en etisk säljakt och därmed effektivare kunna skydda lokala fiskbestånd behöver vi ha kunskaperna att ta vara på bytet. Målgruppen är främst jägare och hantverkare

Projektägare: Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f.
Kontaktpersoner: Hanna Wiik-Rosenqvist
Projekttid: 15.4.2021-15.11.2021
Diarienr: ÅLR 2021/2128
Beviljat stöd:  4808,40 €
Total budget: 8014 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 23
Arbetade talkotimmar: 143

FLAGs motivering till beslut: Projektet sprider och ökar kunskap om kulturarvet.

Utdrag ur slutrapporten

Garvning och sömnad i sälskinn är ett uråldrigt åländskt hantverk som tyvärr håller på att falla helt i glömska. Sälens skinn är vackert, vattentåligt och idag väldigt underutnyttjat vilket är den främsta orsaken till att de här kurserna ordnades. Jakt är lovlig för att skydda fiskpopulationerna och hjälpa yrkes- och fritidsfisket men förutsätter att bytet tas tillvara på erfordeligt sätt och för att det skall ske behöver vi lokal kunskap samt en bredd utanför jägarkåren. Eftersom handel är förbjudet går det inte idag att på marknadsmässiga grunder bygga upp detta.

Genom projektet har två kurser genomförts. Intresset var stort och alla lokala mediehus besökte ett av garvningstillfället. Skinnen som garvades med ekologiska metoder användes sedan under sömnadskursen som även den blev fullsatt trots osäkerhet med coronarestriktioner. 

Projektet har väckt intresse även i kringliggande regioner och liknande upplägg planera nu både i Sverige och Finland. Eftersom det var så stort intresse för speciellt garvningskursen är målet att även ordna fler kurser med andra underutnyttjade vilt som bland annat mårdhund, mink, räv etc.

© All rights reserved