LOKALKRAFT
leader åland

lokalt ledd utveckling

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans genom 
lokala initiativ, kunskap, innovativa idéer och engagemang för att
utveckla och 
stärka attraktionskraften för ett hållbart, levande samhälle.

Hitta rätt lätt

Aktuellt just nu

Landsbygdsparlamentet 2021

Den 28-30.9 arrangeras Landsbygdsparlamentet, Finlands största idéfestival online. Landsbygdsparlamentet riktar sig till alla som är intresserade av landsbygdsfrågor: föreningsaktiva och byautvecklare, företagare, forskare och experter,

Läs mer »

En halv miljon kvar att söka!

Över hundra projekt har fått stöd av Leader genom Landsbygdsutvecklingsprogrammet och Fiskeriprogrammet sedan nuvarande programperioders start 2016.  Än finns det över 500 000 euro  kvar att fördela till

Läs mer »

Vi är en del av nätverket bärkraft.ax
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Senaste projekten som beviljats stöd

Leaderprojekt

Fiskeleaderprojekt

Kungshamnen Hulta

Kungshamnen

Hulta fiskesamfällighet gräver en kanal och anlägger en sjösättningsramp för att öka tillgängligheten till holmar

Läs mer »

Projektkarta 2014-2020

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.