Leader Ålands julkalender

Ett projekt gömmer sig under varje lucka, varje dag fram till jul

1

Expedition skärgårds-havet

Aktiviteter i gästhamnar för att introducera barn & unga till havets spännande växt- och djurliv
Läs mer

2

Ståtar, späck & skrävlor

Workshops, inspirationsseminarium och expertföreläsningar för att öka intresset och förståelsen för vår uråldriga säljaktstradition på Åland.
Läs mer

2

2

3

gottbysund naturbete

Det första restaurerade naturbetet med Leadermedel
Läs mer

3

3

4

Gäddfabrik Snäckö

Återskapande av ett tidigare reproduktionsområde för gädda i Geta.
Läs mer

4

4

5

Bihuset

En föreningsbigård i Grelsby för kurser, möten, studiebesök, samt utrymmen för honungsslungning och för att tillvarata eget vax.
Läs mer

5

5

6

Fiskefyrar

Restaurering av nio fiskefyrar i Ålands skärgård med en stor mängd arbete av frivilliga händer ute på plats i ytterskären
Läs mer

6

6

7

Oval- och passbana

Byggnation av islandshästbana vid Ålandstravet för att arrangera större mästerskap på Åland.
Läs mer

7

7

8

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

8

8

9

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

9

9

10

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

10

10

11

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

11

11

12

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

12

12

13

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

13

13

14

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

14

14

15

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

15

15

16

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

16

16

17

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

17

17

18

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

18

18

19

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

19

19

20

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

20

20

21

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

21

21

22

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

22

22

23

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

23

23

24

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Klicka här

24

24

vill du se fler projekt?

För att se hela julkalendern, gå in på www.leader.ax på en dator.

LOKALKRAFT
leader åland

lokalt ledd utveckling

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att för att utveckla och bredda verksamhet på landsbygden. Med lokala initiativ, kunskap, innovativa idéer och engagemang uppnår vi målsättningarna för utveckling av Åland.

Projekt 2021

Hitta rätt lätt

Aktuellt just nu

Höstmöte 26.11.2020

Medlemmar i Lokalkraft Leader Åland välkomnas till årets höstmöte, torsdagen den 26.11.2020 kl. 18.00 på Travbanan. Vi följer myndigheternas rekommendationer vad gäller arrangerande av sammankomster

Läs mer »

Vi är en del av nätverket bärkraft.ax
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Projektkarta 2014-2020

Senaste projekten som beviljats stöd

Leaderprojekt

Munsäng 2020

Upprusta och utöka kapaciteten i den gemensamma byhamnen ”Munsäng” på Asterholma (Brändö) för småbåtar som

Läs mer »

Fiskeleaderprojekt

människor i vass

Öppna Gloet

Projektet avser vidta innovativa åtgärder för att långsiktigt säkerställa lekförutsättningarna i sjön Gloet 300 m

Läs mer »

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.