LOKALKRAFT
leader åland

lokalt ledd utveckling

Lokala initiativ, kunskap, innovativa idéer och engagemang bidrar till att utveckla
och stärka attraktionskraften för ett hållbart, levande samhälle.
Lokalbefolkningen beslutar tillsammans om finansiering för projekt i Leadermetoden,
genom en grupp av representanter från både privat, ideell och offentlig sektor.
Ansök om stöd för er projektidé! 

LOKALKRAFT
leader åland

lokalt ledd utveckling

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans genom 
lokala initiativ, kunskap, innovativa idéer och engagemang för att
utveckla och 
stärka attraktionskraften för ett hållbart, levande samhälle.

Ansök nu!

Leader Ålands julkalender 2022

Ett projekt gömmer sig under varje lucka, varje dag fram till jul

1

Mer åländsk fisk på tallriken!

Ett projekt för att sammanföra restaurangkockar och fiskare för att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken.
Läs mer

1

Mer åländsk fisk på tallriken

Ett projekt för att sammanföra restaurangkockar och fiskare för att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken.
Läs mer

2

Barnens trädgård och snickeri

En besöksträdgård vid 4H där barn och ungdomar kan bekanta sig med odling
Läs mer

2

2

3

Lemböte Byträsk utfallsdike

Återställande av fiskevandringsled och anläggning av fisktrappa.
Läs mer

3

3

4

4

4

Festplats Björkö

Byalaget ordnar en gemensam festplats på Björkö, Kumlinge.
Läs mer

5

Såvera Södersundet

Tre fiskelag på Kökar samarbetar kring vassröjning för fiskevård, miljö och rekreation.
Läs mer

5

5

6

Hur bobara är vi?

Kumlinge, Sottunga och Vårdö tar fram bobarhetsanalyser för sina kommuner.
Läs mer

6

6

7

Våtmark vid Hulta sund

Anläggande av våtmark för fisk, fågel och vattenförbättring.
Läs mer

7

7

8

Kumlinge Kulturcentrum

På Kumlinge har man pmvandlat den gamla folkskolan till ett kulturcentrum.
Läs mer

8

8

9

Temadagar om åländsk fisk

Kockstudenter fick lära sig om åländsk odlad och vild fisk.
Läs mer

9

9

10

Utbyggnad av båthus

Lokalen byggs ut för att förbättra för de frivilliga sjöräddarna på Vårdö och skapa mötesplats för föreningar i kommunen.
Läs mer

10

10

11

Septiktank

Karlby tillgängliggör tömning av septiktankar för att reducera utsläpp.
Läs mer

11

11

12

Minskade närings-förluster

Ett informationsprojekt med webinarium, podd och fältbesök för vinn-vinn insatser för både lantbrukaren och miljön.
Läs mer

12

12

13

Fisken ska fram

Åtta olika små fiskevårdsprojekt.
Läs mer

13

13

14

Norrby Ångbåts-brygga

Hopptorn och förbättring av simstranden i Norrby.
Läs mer

14

14

15

Förbättrad lekområde Hemviken

Lek- och uppfödningsområde för fiskyngel på Nåtö.
Läs mer

15

15

16

Snösystem

Germundö Alpin effektiviserar snösystemen.
Läs mer

16

16

17

Insundet-träsket reproduktionsområde

Återställande av fiskvandringsled och restaurering av en stenbro i Marby.
Läs mer

17

17

18

Utveckling av sjökvarteret

Stenläggning, trädäck och pedagogiskt material ska höja attraktionskraften för området.
Läs mer

18

18

19

Kumlinge utegym

Ett utegym invid skolan på Kumlinge.
Läs mer

19

19

20

Reningsdamm vid storängsdiket

Rädda Lumparn anlade en stor reningsdamm vid Ålands största tillrinningsområde.
Läs mer

20

20

21

Rastplats Bråttö vik

En naturskön rastplats för turister och boende på Bråttö, Föglö.
Läs mer

21

21

22

Nyhamns Renässans

Skapa bättre förutsättningar för ådvaktningen och naturturismen på Stora Båtskär
Läs mer

22

22

23

Stiftelsen emelias spikar

I samband med galeasbygget Emelia ska stiftelsens volontärer tillverka
10 000 kopparspikar och lära ut traditionen.
Läs mer

23

23

22

Nyhamns renässans

Skapa bättre förutsättningar för ådvaktningen och naturturismen på Stora Båtskär
Läs mer

23

Stiftelsen Emelias Spikar

I samband med galeasbygget Emelia ska stiftelsens volontärer tillverka 10 000 kopparspikar och lära ut traditionen.
Läs mer

24

Åland Glimrar

Skördefestens Vänner skapar ett gemensamt marknadsförings-koncept för åländska julmarknader.
Läs mer

24

24

vill du se fler projekt?

För att se hela julkalendern, gå in på www.leader.ax på en dator.

Hitta rätt lätt

Nya ansökningar kan inte tas emot ännu


Hemsidan är under uppdatering

Aktuellt just nu

Strategin för 2023-2027 godkänd!

Lokalkraft Leader Åland rf har utsetts till genomförare av Leadermetoden 2023-2027 och vår lokala utvecklingsstrategi har antagits av landskapsregeringen. Nu ska hemsidan uppdateras i väntan på det elektroniska ansökningssystemet kommer

Läs mer »

Verksamhetsledare för Leader Åland

Lokalkraft Leader Åland rf lediganslår en tillsvidaretjänst som verksamhetsledare. Lokalkraft Leader Åland rf är en ideell förening med syfte att verka för lokalt ledd utveckling på Åland och främja landsbygdsutveckling.

Läs mer »

Mer åländsk fisk på tallriken!

Projektkarta 2014-2020 (2022)

Havsöring - från hav till hav

Senaste projekten som beviljats stöd

Leaderprojekt

Snösystem

Germundö Alpin rf effektiviserar snöläggningen i slalombacken. För att kunna laga snö behövs en pump

Läs mer »

Fiskeleaderprojekt

Vi är en del av nätverket bärkraft.ax
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.