LOKALKRAFT
leader åland

lokalt ledd utveckling

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att för att utveckla och bredda verksamhet på landsbygden. Med lokala initiativ, kunskap, innovativa idéer och engagemang uppnår vi målsättningarna för utveckling av Åland.

Nästa deadline

Hitta rätt lätt

Aktuellt just nu

Nästa ansökningsdeadline

Höstens första ansökningsdeadline är 29 augusti! Kontoret är sommarstängt under juli, men vid behov finns möjlighet till rådgivning via telefon eller e-post. Läs mer om

Läs mer »

Vi är en del av nätverket bärkraft.ax
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Projektkarta 2014-2020

Senaste projekten som beviljats stöd

Leaderprojekt

Fiskeleaderprojekt

Kungshamnen Hulta

Kungshamnen

Hulta fiskesamfällighet gräver en kanal och anlägger en sjösättningsramp för att öka tillgängligheten till holmar

Läs mer »

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.