LOKALKRAFT LEADER ÅLAND

Hos oss kan ni få rådgivning och finansiering för projekt som utvecklar och stärker attraktionskraften för ett hållbart och levande Åland.  
Det kan handla om till exempel platsutveckling, servicetjänster, fritid, investeringar, miljövård eller kunskapsutveckling. Ta kontakt!

projekt har beviljats stöd hittills
1
talkotimmar har genomförts
1

LOKALKRAFT LEADER ÅLAND

projekt hittills
1
euro i Leaderstöd
1
Hos oss kan ni få rådgivning och finansiering för projekt som utvecklar och stärker attraktionskraften för ett hållbart och levande Åland.

Det kan handla om till exempel platsutveckling, servicetjänster, fritid, miljövård eller kunskapsutveckling.
projekt hittills
1
talkotimmar har genomförts
1
euro i privat finansiering
1 miljoner

LOKALKRAFT
leader åland

lokalt ledd utveckling

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans genom 
lokala initiativ, kunskap, innovativa idéer och engagemang för att
utveckla och 
stärka attraktionskraften för ett hållbart, levande samhälle.

Ansök nu!

Hitta rätt lätt

Aktuellt just nu

Fem nya projekt prioriterade

Av sju ansökningar som behandlades av Leadergruppen den 11 april, förordades fem projekt ett sammanlagt stöd om ca 86 900 euro. Två ansökningar återremitterades för komplettering. De fem projekt som

Läs mer »

Fiskeseminarium 8 maj

Den nya fiskeleaderstrategin är äntligen godkänd och vi bjuder in till Fiskeseminarium onsdagen den 8 maj kl. 18! Alexandra de Haas, Leader Åland, berättar om möjligheterna för projektstöd relaterat till

Läs mer »

Vårmöte 18.4.2024

Välkomna på Lokalkraft Leader Ålands vårmöte torsdag 18 april kl 18 i Eckerö Cruising Clubs lokaler, Eckerövägen 730, Storby. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt stadgeändring. Vi får också höra om

Läs mer »

Nu finns en ny Video!

Vad är Leader?

Lokala initiativ för utveckling

Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling som funnits inom EU sedan 1990-talet. Det bygger på engagemang, samarbete och lokala initiativ utifrån lokala förutsättningar.

Leader har genomförts på Åland under två av EU:s programperioder, som löper över sju år i taget. Nu är vi inne i den tredje!

Mer åländsk fisk på tallriken!

Projektkarta 2014-2020 (2022)

Havsöring - från hav till hav

Senaste projekten som beviljats stöd

Leaderprojekt

Snösystem

Germundö Alpin rf effektiviserar snöläggningen i slalombacken. För att kunna laga snö behövs en pump

Läs mer »

Fiskeleaderprojekt

FiskeLeaderprojekt

Vi är en del av nätverket bärkraft.ax
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Är din idé ett möjligt Leaderprojekt?

Idéerna kommer från er som bor och verkar i området – från föreningar, lokalbefolkningen, företag, kommuner eller andra organisationer i det aktuella området. 

Idéerna är lokalt förankrade och tar hänsyn till lokala styrkor, möjligheter, resurser och utmaningar. När ett projekt är förankrat i området, vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att resultatet har förutsättning att leva kvar.

Leader Ålands styrelse och beslutande organ består av representanter från tredje, offentlig och privat sektor i samverkan. 

Även projekten kan gärna genomföras som samarbeten mellan flera aktörer för att genomföra insatsen. 

Ett Leaderprojekt ska vara öppet och överförbart så att andra kan få idéer och dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Projekten ska gå i linje med den lokala utvecklingsstrategin. 

Insatsen är ny för den sökande eller området. Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.