Ansök om Leaderstöd

illustration av brev

Ansökan är öppen

Har ni en idé som kan öka attraktionskraften på er ort?
Vi kan bevilja stöd till allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekt. Det kan handla om till exempel platsutveckling, servicetjänster, fritid, miljövård, klimatanpassning eller kunskapsutveckling.

Vi hjälper er inför, under och efter ansökningsprocessen!
Projektansökan kan lämnas in fortlöpande, vi behandlar ansökningar flera gånger per år.

Projektstöd genom Leader
Kan Leader vara en väg att förverkliga er idé?

Vi kan bevilja stöd till allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekt som är till nytta för många och stärker Åland som en plats att bo, leva och verka på.

Passar er idé? Läs mer om våra tre fokusområden här.

Vi hjälper er inför, under och efter ansökningsprocessen!
Projektansökan kan lämnas in fortlöpande, vi behandlar ansökningar flera gånger per år.

Ansökan är öppen

Ansökan är öppen

Kan Leader vara en väg att förverkliga er projektidé?

Vi kan bevilja stöd till allmännyttiga investerings- & utvecklingsprojekt som är till nytta för många och stärker Åland som en plats att bo, leva och verka på.

Passar er idé? Läs mer om våra tre fokusområden här.

Vi hjälper er med ansökan! 

Nyheter

Inspiration

Matkultur

Terroir- och merroiratlasen är ett resultat av ett Leaderprojekt och är ett verktyg för producenter, förädlare och försäljare att använda för att förstå vad som gör just deras produkt unik och därmed stärka sitt varumärke.

Klicka på bilden av atlasen för att ladda ner den som PDF.

"Ibland har vi myndigheter kanske en tendens att förminska Leader till att bara vara en fråga om att fördela pengar till projekt, men Leader är betydligt bredare än så. Det handlar väldigt mycket om människor, att mobilisera engagemang och idéer. Det är den helheten som gör styrkan i Leader."

”Ibland har vi myndigheter kanske en tendens att förminska Leader till att bara vara en fråga om att fördela pengar till projekt, men Leader är betydligt bredare än så. Det handlar väldigt mycket om människor, att mobilisera engagemang och idéer. Det är den helheten som gör styrkan i Leader.”

Klas Fritzon, Tillväxtverket Sverige

Några PROJEKTexempel FRÅN ÅLAND

Över 240 projekt har beviljats Leaderstöd på Åland sedan 2007. En stor del av dem finns att läsa här på hemsidan. 

Multikök träffpunkt

Brändö Hembygdsförening renoverar köket i hembygdsgården för att utöka användningsmöjligheterna och att köket skall uppfylla dagens krav. Även salsgolvet renoveras

Läs mer »
hjärta och äldre som tittar på skärm

Häng med upp på nätet!

Mariehamns pensionärsförening vill tillsammans med samarbetspartners höja de äldres digitala kunskap. Detta projekt ger möjlighet att ”komma upp på nätet”,

Läs mer »
Några exempel på natur & miljöprojekt
vatten och vindkraft

Stora Båtskär

Föreningen Stora Båtskär rf har i nära samarbete med Archipelago Pares rf bestämt att restaurera lotsstugan på Stora Båtskär i

Läs mer »

Våtmark Ämnäs

Söderbergs Ämnäs/Harry Söderberg avser att nyttja en naturresurs (vatten) i kombination med att skapa en biologisk mångfald på området det

Läs mer »

Beviljade Leaderprojekt

Projektkarta
Här kommer vi att lägga upp alla beviljade projekt under programperioden 2023-2027.  Tills dess kan ni bekanta er med alla projekt som beviljats stöd under programperioden 2014-2022. 
Klicka på knappnålarna för att få information om enskilt projekt. Ni kan också sortera efter olika projektkategorier genom att klicka på rubrikerna. 

Leaderprojekt 

Fiskeleaderprojekt