Mallar, blanketter och dokument

Värde för talkoarbete:

Logotyper

Det är viktigt att EU-flaggan och Leaderlogon syns i samband med projektet samt efter projektets avslut.
Publicerar ni information på en webbplats ska EU-flaggan finnas med och hänvisning till fonden och stödet samt en kort beskrivning av åtgärden. 
Logotypen behöver finnas på huvudsidan.

Vid marknadsföring av projektet genom annonsering, informationsblad, publikationer etc. skall EU-flaggan, fondens namn och slogan samt Leaderlogon finnas med. Även vid radioreklam skall EU-fondens stöd nämnas.

Leader Ålands medlemmar får en vatten- och vindtålig skylt i enlighet med EU:s anvisningar om synlighet vid projekt.

Europeiska Unionens emblem (kom ihåg att hänvisa till rätt fond) 
Ladda ner
Officiell Leader logotyp 
Ladda ner
Lokalkraft Leader Ålands logotyp 
Ladda ner
Ålands landskapsregerings logotyp 
Ladda ner

SAMLADE LOGOTYPER FÖR LEADERPROJEKT

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Ladda ner

SAMLADE LOGOTYPER FÖR FISKELEADERPROJEKT

Logotyp för Europeiska havs- och fiskerifonden
Ladda ner 

Stäng meny