Jåsholm naturmotionsstig

Flyttblock på Jåsholm naturstig
Bro till Jåsholm naturstig

Brändö idrottsklubb anlägger en naturmotionsstig på Jåsholm söder om Brändö by. Med motionsstigen vill vi främja möjligheterna till vardagsmotion. Naturmotionsstigen på Jåsholm är avsedd för alla kommunens invånare: olika element på stigen tilltalar olika åldersgrupper. Det planeras ett picknickställe, informationstavlor och enkla klätterställningar på området.

LAGs motivering:
Projektet främjar möjligheterna till vardagsmotion.

Projektägare: Brändö IK
Kontaktpersoner: Kim Hohmann
Projekttid: 29.02.2016-30.09.2017
Diarienr: ÅLR 2016/1687
Beviljat stöd: 8926,74 €
Total budget: 14 877,90 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 14
Antal deltagande ungdomar (15-29 år): 1
Arbetade frivilliga timmar (talko): 172

Naturstig Jåsholm Brändö
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved