Båtförvaring norra Enklinge

Kumlinge fiskelag planerar anlägga en flytbrygga vid Kumlinge norra fiskehamn. Detta för att de befintliga bryggor som finns där ej är anpassade för mindre båtar. Projektet utförs under 2018. För att underlätta för fiskare och andra personer att ta sig iland på platsen.

Läs mer >>

© All rights reserved