Norrby Ångbåtsbrygga

Den gamla ångbåtsbryggan i Norrby, Lemland, som används främst som badbrygga av barn och ungdomar behöver få ett nytt lock, kompletterande pålar och hopptornet skall bytas ut. Vattendjupet runt bryggan och hopptornet skall uppfylla de krav som ställs för dessa badaktiviteter. Området kring badplatsen skall snyggas till och utvecklas till en inbjudande samlingsplats.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved