Erkas köksspis & bakugn

Restaurering av befintlig murad köksspis med bakugn samt workshops och kurser i samband med dessa, i Erkas mangårdsbyggnad i Vårdö by, Vårdö, Åland.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved