Utsiktstorn i Skarpnåtö

Skarpnåtö fiskelag bygger ett utsiktstorn på Klintbergen som en del av Sadelinleden. Tornet beräknas bli ca 10 meter högt och byggs av impregnerade pålar med invändiga trappor. Tornet är tänkt att byggas av byalaget främst i form av talkoarbeten. Projektet är i första hand till för att skapa trivsel för byns invånare samt att utgöra en del av upplevelsen längs Sandelinleden som är en vandringsled. Tornet kommer också att kunna användas för att kontrollera isläget för öborna ute i skärgården. Tornet skall byggas på samma plats som det historiskt funnits ett liknande torn från tiden runt andra världskriget och kommer således att väcka historiska intressen gällande byn och dess närområden är förhoppningen.
Läs mer>>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved