Härbärget på Kökar

Franciskusdagarna ordnas årligen på Kökar. Den arrangerade föreningen Franciskus på Kökar rf avser att ordna ett enkelt härbärge för tillresta pilgrimer. En gammal ladugård, vilken ägs av församilningen har rustats upp till boende. Föreningen är partner i ett stort pilgrimsprojekt med Åbo Akademi som huvudman, som syftar till att utveckla en Sankt Olovs-led från Åboland över Kökar, Sottunga och fasta Åland vidare till Sverige och Trondheim. Härbärget är en viktig och kompletterande komponent i denna led.
Läs mer >>

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved