Integrerad skyddszon i Snicknäs

Lumparlands kommun avser anlägga en integrerad skyddszon (fosforfälla) vid Kapellvikens västra strand invid ett utfallsdike.Genom rening av vattnet som rinner i det aktuella utfallsdiket eftersträvas en förbättrad vattenkvalitet i recipienten Kapellviken. En badplats finns också i viken, vilken tidvis varit omöjlig att använda på grund av vattnets dåliga kvalitet. En bättre vattenkvalitet i viken ökar vikens användningsmöjligheter samt trivseln i området. Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved