Öppet Hamnö

Ett igenvuxet Hamnö stängslas så det kan betas av ekologiska ålandsfår. Detta för att hålla vandringslederna och kulturlämningarna tillgängliga för turister, landskapet hålls öppet, den biologiska mångfalden ökar, det lokala näringslivet gynnas och en levande skärgård uppvisas.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved