Våtmark i Byvik

För att skapa bättre förutsättningar för vattenmiljön och den biologiska mångfalden i Byvik har Lappo Sportfiskevatten beslutat anlägga en våtmark i Byvik. Våtmarken fungerar som efterpolering av det vatten som rinner ut från Andelslaget Lappo vatten och miljös reningsverk. Projektet främjar även gäddans lek och stärker därmed beståndet.
Läs mer >>

© All rights reserved