Såvera Södersundet!

Finnö, Österbygge och Öfverboda fiskelagen ämnar med gemensamma krafter restaurera en viktig biotop för fisk och fågel och därmed skapa förutsättningar för vidare arbete för miljövård.

Projektet vill vassröja 5 ha för att ta bort näringsämnen och skapa reproduktionsområden för fisk, samtidigt som de öppnar upp ett omtyckt rekreationsområde för friluftsaktiviteter som långfärdsskridskor, kanotister, fritidsfiskare etc. Parallellt med vassbekämpningen planerar de efter projektet som fas två ”helikopterbomba” vattnet med halvsläckt kalk för att effektivt binda fosfor och kväve för ett snabbare tillfrisknande av viken.

Projektägare: Finnö fiskelag
Samarbetspartners: Öfverboda fiskelag, Österbygge naturskyddsförening
Kontaktpersoner: Olle Dahl, Bo Ponthin
Projekttid: 1.12.2021 – 30.4.2023
Diarienr: ÅLR 2021/9134
Beviljat stöd:  37 344 euro
Total budget: 46 680 euro
Projektstatus: Pågående

Gult klipps, lila lämnas

FLAGs motivering: Projektet restaurerar en viktig biotop för fisk och fågel och skapar förutsättningar för naturturism och vidare arbete med miljövård. Det miljöförbättrande projektet har fått höga urvalskriteriepoäng på grund av samarbetsformerna i projektet samt möjligheten till fortlevnad och ökade förutsättningar för förbättrad vattenmiljö, fiskebestånd och naturturism.

© All rights reserved