Fiskefyrar

Ålands fiskare, i samarbete med Ålands landskapsregering och Ålands Sjöräddningssällskap, restaurerar och återställer nio fiskefyrarna på Bolmklubb, Hundklubben, Kalven, Långören, Rannö, Salkobb, Stångskär, Ytterlångskärskobb och Ådskär i Ålands skärgård. I samband med detta dokumenteras restaureringarna till en liten skrift inkluderande historien om tillkomsten av alla fyrar. Läs mer >>>

© All rights reserved