Jurmo – ger liv i skärgården

Korsvikens Lamm upprustar byn Jurmos gamla betesmarker i samförstånd med markägarna, återupptar betesdrift på några holmar, återskaper och upprätthåller unika växtplatser, presentera växterna och slutligen ge möjlighet att lära sig om nutida och tidigare skärgårdsförhållanden. Det sistnämnda sker med guidning, gångstigar och skyltning.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved