Fiskvåtmark Skvaltbäcken

Överboda fiskelag skall skapa en fiskvåtmark (ca 1 600 m2) i en mindre vassvik med ett större dikesutflöde. En 60 meter lång vall i vikens ytterkant och två mindre vallar inne i viken anläggs. Detta bör översvämma hela viken och tillgängliggöra den för lekande fisk. En längre ränna konstrueras i våtmarkens strandkant ut till havet för att fokusera vattenflödet och göra fallhöjden tillräckligt låg för att fisk skall kunna simma in i våtmarken. Fiskrom från ett lokalt sötvattenssystem kläcks och planteras in och präglas på det nyskapade lekområdet. Området undersöks åren efter våtmarkens anläggande om där förekommer lekfisk eller yngel.
Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram. Läs mer här>>

© All rights reserved