Fiskvandringsled Ösundet

Ösundet i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Ösundet har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera till lämpliga områden för lek intetgörs av den kraftigt växande vassen. Projektet innefattar klippning av vass. Kan en mindre kanal öppnas ges fri passage för olika fiskar att leka. Den inre delen av viken kommer dessutom att klippas så att det skapas ”vattenspeglar” som skydd för fisk/fågel, samt hindra att gödningsmedel rinner direkt ut i vattnet. Ösundet utgör en väldigt lämplig lekplats för områdena Ytterby, Jomalaby och Björköby, där även större fisketurism bedrivs.
Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram. Läs mer här>>

© All rights reserved