Vassklippning och risvasar i Bamböle

I Bamböle fiskekortsområde pågår ett mycket omfattande turistfiske efter gädda och abborre. Projektet syftar till att förbättra ett mycket välkänt lekområde för främst gädda och abborre men även övriga vitfiskar. De senaste årens kraftiga ökning av vassen orsakar ogenomträngliga passager för fisken. Genom att klippa vassen och skapa mönster underlättas fiskens naturliga lek.
Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.
Läs mer >>

© All rights reserved