Tips & inspiration

lokalt ledd utveckling

Här samlar vi i första hand upp inspirationsmaterial från projekt, men även annat som kan vara relevant. Du kan hoppa direkt till det som intresserar just dig genom att klicka på pilarna.

Se mer inspirationsfilmer om Leader och Lantbruk på det svenska landsbygdsnätverkets sida

hammarudda

Bygg en våtmark!

Planerar du en våtmark, eller undrar du vad en våtmark är? 
Hur gör man och vad kan man tänka på vid projekteringen? 

Lyssna på podden eller se videoklippet nedan för att höra Tage Eriksson från Hammarudda Gård ge sina bästa tips och erfarenheter från hans miljöarbete och projekt

Lyssna på poddavsnittet om Hammaruddas våtmark och Tage Erikssons tips till andra!

 

Vattenpodden

I projektet Minskade  näringsförluster från jordbruksmark inom vattenskyddsområde har Ålands Vatten Ab förutom föreläsningar och rådgivning på området även tagit fram podcasten Vattenpodden. Lyssna på några avsnitt här nedan!

En nyanlagd våtmark (Leaderprojektet Våtmark Ämnäs), precisionsodling på intuition eller med teknisk hjälp och helt skippade växtskyddsmedel. Harry Söderberg och Oscar Sandén är två av Ålands bärodlare som bägge drar sitt strå till stacken för att minska näringsförlusterna från jordbruksmark.

Harmoni heter den, Harry Söderbergs nyanlagda våtmark där en mångfald växter och djur förhoppningsvis ska trivas bara våren kommer. Här passerar ett dike med avrinning från en större skogsområde och en del av vattnet vill Harry ta tillvara för att använda i sina odlingar.

Våtmarker vid början och slutat av alla större diken är något som både Harry och hans bärodlarkollega Oscar Sandén tycker skulle behövas för att hjälpa övergödda vattendrag att återhämta sig.

I det här avsnittet av Vattenpodden pratar vi om vattenskydd och vattenanvändning inom den växande bärodlingen på Åland.

 

Lyssna på fler avsnitt här

– Att få så höga skördar som möjligt med hjälp av bevattningsåtgärder, det gynnar jordbruket, det gynnar den som ska köpa maten och det gynnar dem som bryr sig om vattenmiljön, säger Johan Holmqvist på Södergårds i Hammarland.

Efter den torra sommaren 2018 anlade han en bevattningsdamm och skyddade samtidigt vattendragen runt omkring med en sedimenteringsdamm.

Lyssna på intervjun med Johan, som berättar om hur det går till att anlägga en bevattningsdamm och vad han ser för fördelar med projektet. 

Digital föreläsning: Kompensationsåtgärder och Östersjön – hur ser framtiden ut?

Fiskevård

Engagemang

för fiskebeståndet

Utplantering av odlade gäddyngel på Åland syftar till att stötta upp den naturliga gäddpopulationen vars reproduktionsframgång varierar från år till år. Sedan 1994 har Jan-Erik Sommarström odlat gädda i hans egen ”gäddfabrik” i Järsö, Lemland, Åland. Filmen ”Gäddkläckningsfabriken” presenterar den omsorg och engagemang Jan-Erik sätter ner i sitt arbete med att öka gäddbeståndet på Åland. 

Filmen har tagits fram för att inspirera och sprida information om olika typer av engagemang och åtgärder inom fisk- och havsmiljö på Åland, med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Producent: Roger Nordlund, Video och redigering: Ingmar Eriksson

Sammanfattning av åtgärderna i Västersjöprojektet, Seglinge. 
Film/foto av: Leif Lindén, Christoffer Björkenstam, Åsa Wennström, Edvin Söderlund. Redigerad av: Edvin Söderlund

Vad är en gäddfabrik?

Sportfiskarna förklarar!

Levande landsbygd - intervju

Sveriges bästa platsmarknadsförare Jerry Engström (pristagare 2018) föreläste på Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen på Åland 2018.
Video: Kim Blåfield

Vad är en Smart landsbygd?

Smarta Landsbygder utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området. De utvecklar och förverkligar strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ofta genom  innovation och med hjälp av digital teknik. Arbetet utgår från nya initiativ, eller sådana som redan finns, och finansieras av offentliga aktörer, privata aktörer eller både och.  Smarta landsbygder gynnas av samarbete och nätverkande med andra platser – både på landsbygd och i stad. 

Inspireras på svenska Landsbygdsnätverkets sida >>

Matkultur

Terroir- och merroiratlasen är ett resultat av ett leaderprojekt.
Den 12 maj 2020 lanserades atlasen och i videon här ovan kan du se presentationen. Drygt 8 minuter in i sändningen börjar presentationen.

Klicka på bilden till höger för att ladda ner atlasen som PDF.

Segeljaktsföreningen Alanta vill överföra kunskap från en nuvarande äldre generation båtbyggare till en grupp yngre lärlingar. Detta sker genom byggandet av Segeljakten Alanta i Sjökvarteret i Mariehamn som är en rekonstruktion av en åländsk jakt från mitten på 1800-talet.

Bläddra bland alla projekt som fått Leaderstöd

Tips: Podden Landet – om Leaders mervärden och effekter

Hur skiljer man på resultat och effekter, hur vet man om ett projekt kommer att leva vidare efter att projekttiden är slut och hur länge det är rimligt att mäta effekter av ett projekt? Lyssna på podden nedan.
Källa: Landsbygdsnätverket

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra Grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.