Tips & inspiration

lokalt ledd utveckling

Här samlar vi i första hand upp inspirationsmaterial från projekt, men även annat som kan vara relevant. Du kan hoppa direkt till det som intresserar just dig genom att klicka på pilarna.

hammarudda

Bygg en våtmark!

Planerar du en våtmark, eller undrar du vad en våtmark är? 
Hur gör man och vad kan man tänka på vid projekteringen? 

Lyssna på podden eller se videoklippet nedan för att höra Tage Eriksson från Hammarudda Gård ge sina bästa tips och erfarenheter från hans miljöarbete och projekt

Lyssna på poddavsnittet om Hammaruddas våtmark och Tage Erikssons tips till andra!

 

Se mer inspirationsfilmer om Leader och Lantbruk på det svenska landsbygdsnätverkets sida

Vattenpodden

I projektet Minskade  näringsförluster från jordbruksmark inom vattenskyddsområde har Ålands Vatten Ab förutom föreläsningar och rådgivning på området även tagit fram podcasten Vattenpodden. Lyssna på några avsnitt här nedan!

En nyanlagd våtmark (Leaderprojektet Våtmark Ämnäs), precisionsodling på intuition eller med teknisk hjälp och helt skippade växtskyddsmedel. Harry Söderberg och Oscar Sandén är två av Ålands bärodlare som bägge drar sitt strå till stacken för att minska näringsförlusterna från jordbruksmark.

Harmoni heter den, Harry Söderbergs nyanlagda våtmark där en mångfald växter och djur förhoppningsvis ska trivas bara våren kommer. Här passerar ett dike med avrinning från en större skogsområde och en del av vattnet vill Harry ta tillvara för att använda i sina odlingar.

Våtmarker vid början och slutat av alla större diken är något som både Harry och hans bärodlarkollega Oscar Sandén tycker skulle behövas för att hjälpa övergödda vattendrag att återhämta sig.

I det här avsnittet av Vattenpodden pratar vi om vattenskydd och vattenanvändning inom den växande bärodlingen på Åland.

 

Lyssna på fler avsnitt här

– Att få så höga skördar som möjligt med hjälp av bevattningsåtgärder, det gynnar jordbruket, det gynnar den som ska köpa maten och det gynnar dem som bryr sig om vattenmiljön, säger Johan Holmqvist på Södergårds i Hammarland.

Efter den torra sommaren 2018 anlade han en bevattningsdamm och skyddade samtidigt vattendragen runt omkring med en sedimenteringsdamm.

Lyssna på intervjun med Johan, som berättar om hur det går till att anlägga en bevattningsdamm och vad han ser för fördelar med projektet. 

Din åtgärd spelar roll!

Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan göra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark. Minskade näringsförluster är bra för både ekonomin och för vattendragen och Östersjön. 

 I foldern ”Din åtgärd spelar roll” har Ålands Vatten samlat klokskaper och lärdomar från föreläsare, experter, andra projekt och andra organisationer med fokus på minskade näringsförluster. 

Läs mer här >>

Minskade näringsförluster är lönsamt för jordbrukaren och bättre för vattendragen.

Filmen är ett videoporträtt med Johnny Ahlström som under lång tid levt hållbart och ägnat vatten som resurs många tankar. I filmen får vi titta in i hans toalett som inte är en vattentoalett, han delar med sig av sina tankar kring vattenkvalitet och kanske synen på rent vatten inte längre blir så självklar?

Filmen är gjord inom ramen för projekt Spektrum

Strategiskt utvecklingsmål 4
Målet: Ekosystem i balans och biologisk mångfald.

Detta videoporträtt med Patricia Wiklund och Tage Eriksson tar oss med på en tur ut till betesmark och våtmark på Hammarudda gård. Ett abstrakt och komplext begrepp som biologisk mångfald får en tydligare bild med deras vägledning där livet mycket beror på bra jordar. Hållbarhetsbonden Tage visar oss att det finns möjligheter.

Filmen är gjord inom ramen för projekt Spektrum

Digital föreläsning: Kompensationsåtgärder och Östersjön – hur ser framtiden ut?

Fiskevård

Engagemang

för fiskebeståndet

Utplantering av odlade gäddyngel på Åland syftar till att stötta upp den naturliga gäddpopulationen vars reproduktionsframgång varierar från år till år. Sedan 1994 har Jan-Erik Sommarström odlat gädda i hans egen ”gäddfabrik” i Järsö, Lemland, Åland. Filmen ”Gäddkläckningsfabriken” presenterar den omsorg och engagemang Jan-Erik sätter ner i sitt arbete med att öka gäddbeståndet på Åland. 

Filmen har tagits fram för att inspirera och sprida information om olika typer av engagemang och åtgärder inom fisk- och havsmiljö på Åland, med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Producent: Roger Nordlund, Video och redigering: Ingmar Eriksson

Vad är en gäddfabrik?

Flera våtmarker har fått stöd från Leader under programperioden 2014-2020. Men vad är egentligen en gäddfabrik? Sportfiskarna förklarar!

Sammanfattning av åtgärderna i Västersjöprojektet, Seglinge. 
Film/foto av: Leif Lindén, Christoffer Björkenstam, Åsa Wennström, Edvin Söderlund. Redigerad av: Edvin Söderlund

Syftet med Ålands fiskare rfs projekt Fiskets ansikten är att genom 3 olika korta videoporträtt visa hur människor skapar sin försörjning och livsstil runt fisket och fiskande på Åland. Detta för att visa att utkomst från havet fortfarande är ett möjligt val för människor som vill skapa sin egen försörjning och framtid. I porträtten är det tänkt att skildra en yrkesfiskare, en fiskeguide och en fiskodlare. Dessa videoporträtt kommer att ackompanjera en kampanj för att främja konsumtionen av lokal fisk på Åland, samt visas under en skolturné för åländska högstadieelever. Målsättningen är att visa hur arbetet inom fiskerinäringen ser ut på Åland idag, och ge människor en inblick bakom kulisserna. Förhoppningen är att det skall skapa en positiv bild av näringen som helhet och att det skall öka intresset för yngre människor att engagera sig i näringen.

Levande landsbygd - intervju

Sveriges bästa platsmarknadsförare Jerry Engström (pristagare 2018) föreläste på Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen på Åland 2018.
Video: Kim Blåfield

Vad är en Smart landsbygd?

Smarta Landsbygder utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området. De utvecklar och förverkligar strategier med utgångspunkt i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, ofta genom  innovation och med hjälp av digital teknik. Arbetet utgår från nya initiativ, eller sådana som redan finns, och finansieras av offentliga aktörer, privata aktörer eller både och.  Smarta landsbygder gynnas av samarbete och nätverkande med andra platser – både på landsbygd och i stad. 

Inspireras på svenska Landsbygdsnätverkets sida >>

Matkultur

Terroir- och merroiratlasen är ett resultat av ett leaderprojekt.
Den 12 maj 2020 lanserades atlasen och i videon här ovan kan du se presentationen. Drygt 8 minuter in i sändningen börjar presentationen.

Klicka på bilden av atlasen till höger för att ladda ner den som PDF.

Strategiskt utvecklingsmål 2
Målet: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

Filmen är ett videoporträtt med Aryan Tahsin där han berättar om sin tid som företagare av ett matställe mitt i Mariehamn, hans tankar om det åländska samhället och sin tacksamhet och engagemang i sitt nya hemland.

Segeljaktsföreningen Alanta vill överföra kunskap från en nuvarande äldre generation båtbyggare till en grupp yngre lärlingar. Detta sker genom byggandet av Segeljakten Alanta i Sjökvarteret i Mariehamn som är en rekonstruktion av en åländsk jakt från mitten på 1800-talet.

Bläddra bland alla projekt som fått Leaderstöd

Tips: Podden Landet – om Leaders mervärden och effekter

Hur skiljer man på resultat och effekter, hur vet man om ett projekt kommer att leva vidare efter att projekttiden är slut och hur länge det är rimligt att mäta effekter av ett projekt? Lyssna på podden nedan.
Källa: Landsbygdsnätverket

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra Grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.