Vi siktar mot framtiden!

För ett år sedan beviljades Leader Åland över en halv miljon euro extra att fördela till projekt under 2021-2022.
Projekttillströmningen var stor och nu har den lokala aktionsgruppen och Fiskets lokala aktionsgrupp beviljat det sista ur
finansieringsramarna för Leader- och Fiskeleaderstrategierna för 2014-2022.

De senaste projekten som LAG beviljat Leaderstöd under 2022 är:

De senaste projekten som FLAG beviljat FiskeLeaderstöd är:

  • Temadagar om åländsk fisk för kockstudenter (Ålands fiskodlarförening i samarbete med Ålands fiskare, Högskolan på Åland)
  • Såvera Södersundet (Finnö fiskelag i samarbete med Överboda fiskelag och Österbygge naturskyddsförening)
  • Lemböte Byträsk utfallsdike (Lemböte Samfällda Vatten) *
  • Våtmarksbassäng vid Hulta sundet (Hulta fiskesamfällighet) *
  • Insundet-Träsket reproduktionsområde (Marby byalag) *

* Väntar fortfarande på faställande av beslut från Ålands landskapsregering

Nya möjligheter kommer!

Den nya perioden 2023-2027 för Leader inom CAP-planen (landsbygdsutvecklingsprogrammet) och Fiskeleader inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program står i startgroparna. Ålands landskapsregering föreslagit 1,3 miljoner euro för Leader i den åländska delen av Finlands CAP-strategiplan (tidigare landsbygdsutvecklingsprogram) och 580 000 euro för Fiske-Leader (lokal utveckling) inom den åländska delen av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Nu behöver vi er hjälp för att ta fram nya strategierdokument för Leader och Fiskeleader!

Åsikter, önskemål och kommentarer kan lämnas in kontinuerligt på Leader Ålands hemsida i den digitala
enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/M29ZV8W

Läs mer >>

 

Dela på Facebook
Dela på LinkedIn

© All rights reserved