Projektstöd 2021-2022

Programperioden 2014-2020 för landsbygdsutvecklingsprogrammet förlängs med två övergångsår, dvs 2021 och 2022. Med anledning av detta har det föreslagits ytterligare finansiering för Leader under dessa år så vi kan fortsätta…

Fortsätt läsa Projektstöd 2021-2022

Vassröjning genom Gräset

Vassröjning genom Gräset, ett innanhav mellan Gottby och Djurvik. Målet är att igen öppna upp en i mannaminne använd inomskärs farled för aktivitetsturism och samtidigt förbättra vattengenomströmmning och hjälpa fiskbeståndet.…

Fortsätt läsa Vassröjning genom Gräset

Nu är det dags att söka Hyrrä rättigheter i suomi.fi tjänsten!

Katso-rättigheterna fungerar inte i Hyrrä eller andra e-tjänster efter 31.12.2020. I fortsättningen sköts rättigheterna att uträtta ärenden elektroniskt för en organisations räkning med Suomi.fi-fullmakt. De rättigheter som nu finns i…

Fortsätt läsa Nu är det dags att söka Hyrrä rättigheter i suomi.fi tjänsten!

Munsäng 2020

Upprusta och utöka kapaciteten i den gemensamma byhamnen "Munsäng" på Asterholma (Brändö) för småbåtar som är öppen för alla. Hamnen är för trång i förhållande till efterfrågan och pga landhöjningen…

Fortsätt läsa Munsäng 2020

Stora Båtskär

Föreningen Stora Båtskär rf har i nära samarbete med Archipelago Pares rf bestämt att restaurera lotsstugan på Stora Båtskär i Nyhamns arkipelagen och skapa ett nytt besöksmål med fokus på…

Fortsätt läsa Stora Båtskär

Höstmöte 26.11.2020

Medlemmar i Lokalkraft Leader Åland välkomnas till årets höstmöte, torsdagen den 26.11.2020 kl. 18.00 på Travbanan. Vi följer myndigheternas rekommendationer vad gäller arrangerande av sammankomster under den rådande situationen med…

Fortsätt läsa Höstmöte 26.11.2020

Åland utses till programperiodens Leaderpärla i Finland!

I samband med de virtuella Leaderdagarna i Finland arrangerade det finländska landsbygdsnätverket tävlingen "Leaderpärlor", för första gången. Leadergrupperna deltog i tävlingen genom att bidra med en två minuters film per…

Fortsätt läsa Åland utses till programperiodens Leaderpärla i Finland!

Nya projekt och framtiden

Ålands Radio intervjuade Alexandra de Haas i början av augusti om de senaste beviljade projekten och framtiden. Hör hela intervjun här: https://alandsradio.ax/gomorron/nya-fiskeprojekt-har-beviljats-leaderstod Efter intervjun gjordes har sju projekt förordats stöd…

Fortsätt läsa Nya projekt och framtiden