Nya projekt och framtiden

Ålands Radio intervjuade Alexandra de Haas i början av augusti om de senaste beviljade projekten och framtiden. Hör hela intervjun här: https://alandsradio.ax/gomorron/nya-fiskeprojekt-har-beviljats-leaderstod Efter intervjun gjordes har sju projekt förordats stöd…

Fortsätt läsa Nya projekt och framtiden

Inköp av septiktanks tömningspump

Karlby samfälligheter/fiskelags syfte med projektet är att tillgängliggöra tömning av septiktankar och reducera utläpp av kväve och fosfor och därmed minska övergödningen i området. FLAGs motivering: Projektet tillgängliggör möjligheten för att förhindra…

Fortsätt läsa Inköp av septiktanks tömningspump
Öppna Gloet
öppna gloet

Öppna Gloet

Projektet avser vidta innovativa åtgärder för att långsiktigt säkerställa lekförutsättningarna i sjön Gloet 300 m uppströms en fiskvandringsled. En igenväxt strandäng öppnas upp för att öka den biologiska mångfalden och…

Fortsätt läsa Öppna Gloet

Våtmark Ämnäs

Söderbergs Ämnäs/Harry Söderberg avser att nyttja en naturresurs (vatten) i kombination med att skapa en biologisk mångfald på området det gäller. Tanken väcktes fullt ut efter den torra sommaren 2018.…

Fortsätt läsa Våtmark Ämnäs
Renovering av fiskestuga på Dömmarskär
Dömmarskär, foto Erkki Santamala

Renovering av fiskestuga på Dömmarskär

Enklinge fiskelag förvaltar en fiskestuga på holmen Dömmarskär, väster om Enklinge. Holmen är en del av Enklinges samfällda landområden och där har tidigare funnits ett fiskeläge. Stugan är i stort…

Fortsätt läsa Renovering av fiskestuga på Dömmarskär

Rastplatser i skärgården

Projektet ämnar skapa minst fyra nya rastplatser i skärgården tillgänglig för allmänheten i syfte att öka fiske- och naturupplevelser. Platserna kommer, beroende av tillgång och lämplighet förses med betongflytbryggor eller enklare angöringspunkt,…

Fortsätt läsa Rastplatser i skärgården
Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund
Gloet, Sund

Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund

Projektet ämnar anlägga en våtmark för vårlekande fiskarter och deras reproduktion. Våtmarken anläggs enligt ett fungerande koncept som kallas ”gäddfabrik”. Anläggningen kommer kombinera maskinellt arbete med en lokal entreprenör samt…

Fortsätt läsa Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund
Så in i vassen!
Så in i vassen!

Så in i vassen!

Fiskelagen på Brändö samarbetar med lantbrukare under 2020 för att på ett regenerativt sätt utnyttja vassen (Phragmites australis) som en resurs i ett lokalt näringskretslopp. Koordinerade miljöförbättrande insatser stärker biologisk…

Fortsätt läsa Så in i vassen!

Europeisk fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland

Europeiska landsbygdsnätverket, European Network for Rural Development - ENRD, visade intresse för Leader Ålands miljöfokus och utförde en fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland som nu har publicerats: https://enrd.ec.europa.eu/publications/promoting-transition-green-economy_en…

Fortsätt läsa Europeisk fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland