Renovering av fiskestuga på Dömmarskär
Dömmarskär, foto Erkki Santamala

Renovering av fiskestuga på Dömmarskär

Enklinge fiskelag förvaltar en fiskestuga på holmen Dömmarskär, väster om Enklinge. Holmen är en del av Enklinges samfällda landområden och där har tidigare funnits ett fiskeläge. Stugan är i stort…

Fortsätt läsa Renovering av fiskestuga på Dömmarskär

Rastplatser i skärgården

Projektet ämnar skapa minst fyra nya rastplatser i skärgården tillgänglig för allmänheten i syfte att öka fiske- och naturupplevelser. Platserna kommer, beroende av tillgång och lämplighet förses med betongflytbryggor eller enklare angöringspunkt,…

Fortsätt läsa Rastplatser i skärgården
Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund
Gloet, Sund

Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund

Projektet ämnar anlägga en våtmark för vårlekande fiskarter och deras reproduktion. Våtmarken anläggs enligt ett fungerande koncept som kallas ”gäddfabrik”. Anläggningen kommer kombinera maskinellt arbete med en lokal entreprenör samt…

Fortsätt läsa Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund
Så in i vassen!
Så in i vassen!

Så in i vassen!

Fiskelagen på Brändö samarbetar med lantbrukare under 2020 för att på ett regenerativt sätt utnyttja vassen (Phragmites australis) som en resurs i ett lokalt näringskretslopp. Koordinerade miljöförbättrande insatser stärker biologisk…

Fortsätt läsa Så in i vassen!

Europeisk fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland

Europeiska landsbygdsnätverket, European Network for Rural Development - ENRD, visade intresse för Leader Ålands miljöfokus och utförde en fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland som nu har publicerats: https://enrd.ec.europa.eu/publications/promoting-transition-green-economy_en…

Fortsätt läsa Europeisk fallstudie om LEADER och miljömässig hållbarhet på Åland

Virtuella stängsel för åländska förhållanden

Ålands Hushållningssällskap r.f. vill i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE genomföra ett projekt där vi testar virtuella stängsel i åländska förhållanden. Projektet ligger som en del i Ålands hållbara livsmedelsstrategi.…

Fortsätt läsa Virtuella stängsel för åländska förhållanden

Ansök om projektstöd senast 14 augusti

Nästa ansökningsdeadline för Leaderprojekt är 14 augusti. Ifall flera projekt konkurrerar om samma finansiering bedöms de utgående från vilket projekt som sinsemellan har högst poäng i urvalskriteriebedömningen, enligt den lokala…

Fortsätt läsa Ansök om projektstöd senast 14 augusti

Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?

Vad är viktigt för dig vad gäller landsbygdsutveckling och Leader i framtiden, på Åland? Här finns en kort enkät på EU-nivå (på svenska): http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_swe.html Med resultatet vill ELARD, som samlar mer…

Fortsätt läsa Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?
Restaurering av naturbeten Mångstekta
Restaurering av naturbeten Mångstekta, Ronja Brenner och Andreas Nordlund

Restaurering av naturbeten Mångstekta

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly…

Fortsätt läsa Restaurering av naturbeten Mångstekta
Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan
bild Siv

Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

För att inte belasta dricksvattentillgången, vill Ålands hästsportsförening anlägga en borrbrunn på deras område med en tillhörande vattencistern för lagring av vatten. Detta för att kunna sköta bevattningen av ridbanorna…

Fortsätt läsa Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan