Projekt som genomförts med Leadermetoden inom ramen för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2023-2027, med delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.