Insundet-Träsket reproduktionsområde

Marby byalag tillsammans med Eckerökortet och andra byalag planerar under 2022-23 ett projekt som vill säkerställa möjlig passage uppströms Norrsundet-Insundet-Träsket för lekvandrande fisk. Insundet är en optimal barnkammare för vårlekande…

Fortsätt läsaInsundet-Träsket reproduktionsområde