Projekt som genomförs med Leadermetoden inom ramen för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020, med delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Startade i praktiken år 2015.

Boulebana på Enklinge

Enklinge Hembygdsförening r.f har som avsikt att bygga en boulebana i anslutning till hembygdsgården på Enklinge. På området planeras även en altan med sittplatser samt belysning. Projektet genomförs av föreningens…

Fortsätt läsa Boulebana på Enklinge

Solvallens utegym

Lokalföreningarna Eckerö idrottsklubb och Folkhälsan i Eckerö kommer gemensamt att bygga ett utegym vid idrottsplatsen Solvallen i Eckerö. Solvallen är en idrottsplats med fotbollsplan och friidrottsytor samt ett klubbhus med…

Fortsätt läsa Solvallens utegym

Vassröjning genom Gräset

Vassröjning genom Gräset, ett innanhav mellan Gottby och Djurvik. Målet är att igen öppna upp en i mannaminne använd inomskärs farled för aktivitetsturism och samtidigt förbättra vattengenomströmmning och hjälpa fiskbeståndet.…

Fortsätt läsa Vassröjning genom Gräset

Munsäng 2020

Upprusta och utöka kapaciteten i den gemensamma byhamnen "Munsäng" på Asterholma (Brändö) för småbåtar som är öppen för alla. Hamnen är för trång i förhållande till efterfrågan och pga landhöjningen…

Fortsätt läsa Munsäng 2020

Stora Båtskär

Föreningen Stora Båtskär rf har i nära samarbete med Archipelago Pares rf bestämt att restaurera lotsstugan på Stora Båtskär i Nyhamns arkipelagen och skapa ett nytt besöksmål med fokus på…

Fortsätt läsa Stora Båtskär

Våtmark Ämnäs

Söderbergs Ämnäs/Harry Söderberg avser att nyttja en naturresurs (vatten) i kombination med att skapa en biologisk mångfald på området det gäller. Tanken väcktes fullt ut efter den torra sommaren 2018.…

Fortsätt läsa Våtmark Ämnäs

Virtuella stängsel för åländska förhållanden

Ålands Hushållningssällskap r.f. vill i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE genomföra ett projekt där vi testar virtuella stängsel i åländska förhållanden. Projektet ligger som en del i Ålands hållbara livsmedelsstrategi.…

Fortsätt läsa Virtuella stängsel för åländska förhållanden
Restaurering av naturbeten Mångstekta
Restaurering av naturbeten Mångstekta, Ronja Brenner och Andreas Nordlund

Restaurering av naturbeten Mångstekta

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly…

Fortsätt läsa Restaurering av naturbeten Mångstekta