Nästa programperiod

Leadermetoden, lokalt ledd utveckling, har sedan 2009 implementerats på Åland genom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och genom Det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäring (Europeiska havs- och fiskerifonden).…

Fortsätt läsaNästa programperiod