Leader Ålands julkalender

Ett projekt gömmer sig under varje lucka, varje dag fram till jul

1

Expedition skärgårds-havet

Aktiviteter i gästhamnar för att introducera barn & unga till havets spännande växt- och djurliv
Läs mer

2

Ståtar, späck & skrävlor

Workshops, inspirationsseminarium och expertföreläsningar för att öka intresset och förståelsen för vår uråldriga säljaktstradition på Åland.
Läs mer

2

2

3

gottbysund naturbete

Det första restaurerade naturbetet med Leadermedel
Läs mer

3

3

4

Gäddfabrik Snäckö

Återskapande av ett tidigare reproduktionsområde för gädda i Geta.
Läs mer

4

4

5

Bihuset

En föreningsbigård i Grelsby för kurser, möten, studiebesök, samt utrymmen för honungsslungning och för att tillvarata eget vax.
Läs mer

5

5

6

Fiskefyrar

Restaurering av nio fiskefyrar i Ålands skärgård med en stor mängd arbete av frivilliga händer ute på plats i ytterskären
Läs mer

6

6

7

Oval- och passbana

Byggnation av islandshästbana vid Ålandstravet för att arrangera större mästerskap på Åland.
Läs mer

7

7

8

Våtmark i Byvik

Lappo Sportfiskevatten har anlagt en 1,4 ha våtmark för att gynna gäddstammen, minska näringsläckage och öka biologisk mångfald.
Läs mer

8

8

9

Hammarudda multifunktionell våtmark

Från idé till färdig våtmark – anläggande av våtmark och inspiration, tips och lärdomar.
Läs mer

9

9

10

Västersjö

Syftet är att skapa en fiskevåtmark tillgänglig för alla, ex boende på Seglinge/Kumlinge liksom besökare, turister, skolklasser etc.
Läs mer

10

10

11

Enskär

Tillgängliggörande av ön Enskär utanför Eckerö & Hammarland Historisk genom naturvisande vandringsled, museum och bekvämligheter för gästerna.
Läs mer

11

11

12

Gloet, Sund

Fiskevåtmark kombinerad med jaktvård och naturrekreation som vandringsled, informationsskyltar om naturvärdena i området samt utkiksplatser och fågeltorn.
Läs mer

12

12

13

Cirkulär stadsodling

Emmaus Åland odlar fisk och grönsaker i ett gemensamt slutet system för att visa hur matproduktion kan göras i slutna system utan negativ påverkan på miljön. Målgrupp barn och unga.
Läs mer

13

13

14

Rastplatser

Ett gäng fiskeguider skapar nya rastplatser i skärgården tillgänglig för allmänheten i syfte att öka fiske- och naturupplevelser.
Läs mer

14

14

15

Tusenskönan i toppskick

En grön oas och fristad för kulturväxter i centrala Mariehamn rustas upp, under ledning av kunnig trädgårdsmästare. Deltagarna får kunskap om kulturväxter och trädgårdsskötsel. I projektet ingår studiebesök och föreläsningar.
Läs mer

15

15

16

Gäddans väg till Öjfladorna

Wessingsboda fiskelag förbättrar vandringsleden för fisk från kusten upp till ett våtmarksområde.
Läs mer

16

16

17

Våtmark i Ämnäs

Projektet nyttjar en naturresurs och ökar biologisk mångfald i kombination med att öppna upp platsen som referensanläggning och för rekreation.
Läs mer

17

17

18

Fiskvandring till Leviksfjärden

En naturskön 450 m lång förbättrad fåra för fiskvandring, i närheten av Sadelinleden och Utsiktstornet i Skarpnåtö vilket gör det trevligt även för vandrande människor.
Läs mer

18

18

19

Integrerad skyddszon

En fosforfälla vid Kapellvikens västra strand i Lumparland invid ett utfallsdike.
Läs mer

19

19

20

Sjösättningsramp Vandö

Projektet ökar tillgängligheten och övervakning av fiske i Vandöfjärden, Finström.
Läs mer

20

20

21

Vandring på Åland

Projektet tillgängliggör och förbättrar 22 vandringsstigar och- leder i 12 kommuner på Åland.
Läs mer

21

21

22

Så in i vassen

Fiskelagen på Brändö samarbetar med lantbrukare för att nyttja vassen som en resurs i ett lokalt näringskretslopp.
Läs mer

22

22

23

Sedimenteringsdamm i Lillbolstad

Det första projektet som genomförts av en jordbrukare var en fosforfälla i Hammarland.
Läs mer

23

23

24

Nya pengar att söka 2021

Det kommer med största sannolikhet att finnas en hel del nya pengar att söka för både FiskeLeader- och andra Leaderprojekt under 2021-2022. Ta kontakt efter en fridfull ledighet! God Jul!
Läs mer

24

24

vill du se fler projekt?

För att se hela julkalendern, gå in på www.leader.ax på en dator.