Projekt som tangerar natur & miljö

Har Ni en projektidé som ökar befolkningens medvetenhet om miljövård, minskar miljöbelastningen, förbättrar närmiljön eller är direkta miljöförbättrande insatser (naturvård, fiskevård, vattenvård)? Ansök innan 20 januari 2017 för att få beslut under våren 2017! 

Alla typer av projekt som passar inom ramen för Leader Ålands strategi kan söka under hela programperioden (2015-2020), när som helst under året – men den tekniska kontrollen görs två ggr per år. Att lyfta olika teman är ett sätt för oss att uppmärksamma att möjligheten finns.

01.11.2016 kl. 13:58

Föreningsbigården och Kumlinge kulturcentrum!

Två projekt som behandlades av Leader Åland i maj 2016 har nu godkänts av landskapsregerigen efter teknisk kontroll. 

Projekt: ”Föreningsbigården”

Projektägare: Ålands biodlarförening. Kontaktperson är Yngve Påvall.
Projektbeskrivning:

Ålands biodlarförening vill uppföra en byggnad som blir en föreningsbigård. I den ska finnas mötes- och kurslokal, ta emot studiebesök, ta årliga varroaprover, samt utrymme för honungshantering (slungning) och för att tillvarata eget vax. Ett helt nytt bihus skall byggas på området de arrenderar av landskapsregeringen, på vägen mot Stallhagen, Grelsby, Finström.

Se bifogad utvecklingsplan!

Projekttid: 01.03.2016-31.03.2018

Totalbudget: 116 625 euro

Leaderstöd: 60 %, max 69 975 euro

(EJFLU: 45 483,75 € + LR: 24 491,25 €)

 

Projekt: ”Kumlinge kulturcentrum”

Projektägare: Kumlinge byalag. Kontaktperson är Airi Pettersson (projektledare: Thorsten Krüger & Stefan Prokupek).

Projektbeskrivning:

Kumlinge byalag driver sedan 2013 det flerfasiga projektet Kumlinge kulturcentrum som syftar på att omvandla fastigheten Stenbacka mitt i Kumlinges bykärna till en levande mötesplats för kulturskapande, öbor och skärgårdens besökare. I detta delprojekt skall f.d. grundskolan (en av byns äldsta bevarade byggnader från slutet av 1800-talet) renoveras och byggas om till en multifunktionell möteslokal. För skärgårdens förhållande har denna byggnad en idealisk storlek för att erbjuda olika kulturella aktiviteter året runt. Under själva renoveringen prioriteras ekologiskt hållbara principer högt - såsom passiv uppvärmning som komplettering till husets energieffektiva värmesystem. Skärgårdens traditionella talkoarbete kombineras med internationella volontärer för att utvidga den kulturella horisonten av hela projektet.
Projekttid: 26.2.2016-31.12.2020
Totalbudget: 112 700 euro
Leaderstöd: 60 %, max 67 620 euro
(EJFLU: 43 953 € + LR: 23 667 €)

OBS, i dagens Nya Åland stod det felaktigt att Kumlinge Kulturcentrum hade fått 23 000 euro i stöd, men det är alltså 67 620 euro som stämmer.

26.10.2016 kl. 13:36

Höstmöte 26.10.2016

Leader Åland r.f.s höstmöte
(för medlemmar)

Onsdagen den 26.10.2016  kl 18.00

Styrmansgatan 10, Mariehamn

Föredragningslista

På mötet behandlas bland annat:

  • Verksamhetsplan 2017
  • Budget 2017
  • Stadgeändring
  • Strategiändring
  • Val av medlemmar till föreningens styrelse och de två projektbehandlande aktionsgrupperna

Meddela oss om ni kommer på info@leader.ax så vi kan beräkna gofikat!

 

13.10.2016 kl. 16:09

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar. Besök oss eller ta kontakt för att boka en tid som passar Dig! Även kvällstider är möjligt.

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax
Besöksadress:
Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen16
Postadress: PB 229, AX 22101 Mariehamn

 

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Läs mer här! »